Energy Machines utmanar konventionella energilösningar för ett ökat driftnetto och en hållbar framtid.

Energy Machines skapar hållbar fastighetsdrift med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att öka ditt miljöansvar och minimera energikostnaderna med integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och mark till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten.

Energirevolution med ett långsiktigt perspektiv.

Bygg- och fastighetsbranschen står för mer än en tredjedel av energianvändningen i Europa. Som fastighetsägare har du stora möjligheter att påverka. Genom att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar energi och ökad energieffektivitet bidrar du till infriandet av Sveriges energi- och klimatmål för år 2020 och 2050. Vi står i dag inför en energirevolution där ny teknik och förnybar energi är avgörande för framtiden, Energy Machines är redan där.