Datapolicy för Energy Machines

I enighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) behandlar Energy Machines personuppgifter i information, affärsrelaterad dokument eller för kontakt endast i nödvändigt minimalt syfte.

Informationssäkerhet

Energy Machines skyddar lagrade personuppgifter och övervakar åtkomsten till personuppgifterna så att vid eventuell otillåten åtkomst så kommer Energy Machines att kontakta dig inom 72 timmar.

Dina rättighter

Dataskyddsombudet på Energy Machines är beredd att på dina vägnar och i linje med GDPR utföra din önskan.