Ta kontroll över din energiförbrukning och klimatfrågan med hållbar fastighetsdrift.

Med en helhetssyn på fastighetens unika förutsättningar hjälper vi dig att ta kontroll över din energiförbrukning och klimatfrågan. Du får den optimala energilösningen som minskar klimatpåverkan och CO2-utsläpp samt sänker dina energikostnader för värme, kyla, ventilation och tappvarmvatten. Energy Machines erbjuder en unik integrerad energilösning för en miljömässigt och ekonomiskt hållbar fastighetsdrift.

Sänkt energikostnad finansierar din investering och ökar fastighetsvärdet.

Den energibesparing du uppnår i din fastighet med Energy Machines integrerade energisystem frigör kapital som finansierar investeringen. Sänkt rörlig kostnad för energi bidrar till en lägre totalkostnad för fastigheten. Du börjar helt enkelt betala till dig själv istället för till energibolaget. Dessutom genererar ett ökat driftnetto en värdestegring på fastigheten.

Energy Machines hjälper dig förverkliga din vision om hållbar fastighetsdrift.

Vi arbetar med den övergripande ambitionen att förverkliga din vision om en hållbar fastighetsdrift. Med fokus på kraftigt reducerade energikostnader, ökat miljöansvar och med ett långsiktigt globalt perspektiv. Och med en helhetssyn där energilösningarna omfattar människa, fastighet, ekonomi och miljö.

Energilösningar för miljöcertifierade fastigheter.

Energy Machines energilösningar hjälper dig uppnå miljöcertifieringar som LEED, BREAM, Green Building, Svensk Miljöbyggnad med flera.