Välkommen på lunchevent

Energi är den enskilt största påverkbara kostnaden i en fastighet. Med ett optimalt system kan du tjäna pengar på energi, samtidigt som du gagnar miljön. Välkommen till vårt lunchevent där vi bjuder på inspiration och kunskap om hur du som fastighetsägare kan sänka driftskostnaden och höja fastighetsvärdet, samtidigt som du uppnår de allt högre ställda miljökraven.

Anmäl dig här

Kommande lunchevent

Malmö 15 februari – fullbokat
Stockholm 16 februari – fullbokat
Stockholm 23 februari
Göteborg 28 februari- fullbokat
Stockholm 21 mars
Helsingborg 28 mars
Göteborg 30 mars
Fler datum kommer…

Vid våra välbesökta lunchevent berättar vi hur du:

  • Minskar energikostnaden för värme, kyla och tappvatten.
  • Minskar miljöpåverkan.
  • Ökar möjligheterna att miljöcertifiera dina fastigheter.
  • Producerar kyla, värme och tappvarmvatten med mycket hög verkningsgrad med hjälp av Energy Machines.
  • Ökar konkurrenskraften för att vinna nya hyresgäster.
  • Ökar värdeutvecklingen för en fastighet eller ett helt bestånd.
  • Optimerar värmeåtervinningen med Climate Machines.