Energioptimerade produkter för hållbar fastighetsdrift.

Vi erbjuder marknaden ClimateMachines™ och EnergyMachines™, energioptimerade produkter som sänker fastigheters energianvändning och hjälper fastighetsägare att möta hyresgästernas krav på en hållbar fastighetsdrift med låg miljöpåverkan.

ClimateMachines™ och EnergyMachines™ bildar tillsammans ett integrerat energisystem som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och mark till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten.