ClimateMachines™ luftbehandlingsaggregat med verifierad 90 procents temperaturverkningsgrad

ClimateMachines™ är ett luftbehandlingsaggregat som med högsta temperaturverkningsgrad säkerställer ett pålitligt inomhusklimat till lägsta driftskostnad, året om. Hjärtat är en korsströms plattvärmeväxlare som verkar i två steg. Aggregatet finns som platsbyggd konstruktion ”custom” som ger fullständig flexibilitet och en yteffektiv installation, eller som modul- och enhetsaggregat.

Hög prestanda och god komfort

Materialet Isolamin för väggar och tak möjliggör vår tryckuppsättning över värmeväxlaren med tryckande tilluft och sugande frånluft. Därmed säkerställs högsta täthetsklass och 0% kontamination mellan från- och tilluft (verifierat av Statens Provningsanstalt). Täthetsklassen tillsammans med låga lufthastigheter över den unika värmeväxlaren bidrar till den höga prestandan med 90% temperaturverkningsgrad.

Tack vare den indirekta evaporativa kyltekniken tillsammans med hög temperaturverkningsgrad får vi en stor kyleffekt. Kylbehovet kan då kraftigt reduceras och i vissa fall kan behovet av fjärrkyla eller kylmaskin helt elimineras.

Custom design

Vårt platsbyggda aggregat specialanpassas efter fastighetens luftflödesbehov och möjliggör installation även i trånga utrymmen. Konventionella luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare tar ofta stor plats och batteriåtervinning upptar vanligtvis flera utrymmen som källare och vindar. Tack vare den flexibla lösningen kan man i många fall undvika omfattande byggåtgärder och i bästa fall frigöra yta genom att samla tekniken i ett utrymme istället för två.

C1000_L_01
ClimateMachines™ Custom finns i tre färdigdesignade standardmodeller: 5000, 10000 samt 15000 l/s, var och en i tre olika varianter. Det finns emellertid inga begränsningar, våra platsbyggda aggregat är skalbara och kan anpassas helt efter luftflödesbehovet och fläktrummets dimensioner.

Modul- och Enhetsaggregat

Våra Modul- och Enhetsaggregat levereras med samma fina verifierade prestanda som våra custom design-aggregat.

Enhetsaggregat
500 – 2000 l/s
Modulaggregat
2000 – 8000 l/s

ClimateMachines_module

Fakta

  • Custom design, platsbyggd anpassad konstruktion ger optimal lösning på liten yta.
  • Modul- och Enhetsaggregat, allt samlat i ett chassi
  • Få rörliga delar ger minimalt underhåll.
  • Indirekt evaporativ kyla ger komfortkyla för 4 öre/kWh.
  • Reducerade effekttoppar ger lägre fasta avgifter och minskade investeringskostnader.
  • Långa bypass perioder, tack vare hög verkningsgrad, ger låga SFP-tal.
  • Väggar och tak utgörs av Isolamin med högsta täthetsklass och finish.
  • Testad av Statens Provningsanstalt som visar 0 procent kontamination mellan från- och tilluft.