Högre verkningsgrad och lägre driftkostnad med ClimateMachines™ jämfört med konventionella värmeväxlare.

I en jämförelse mot batteri- och roterande värmeväxlare har ClimateMachines™ luftbehandlingsaggregat påtagligt lägre driftkostnader. Evaporativ kylning av frånluften ger kyla till ett pris av fyra öre per kWh, vilket är 95 procent billigare än fjärrkyla.

Högre verkningsgrad än konventionella lösningar.

Beräkningarna är gjorda för normalåret och investeringskostnaderna har jämställts, då man får lägre anslutningsavgifter (cirka 150 000 kr för kyla), och minskade kostnader på rör och batterier.

En schematisk bild över luftflöde och teknik visar för vinter- och sommarfallen att principen för ClimateMachines™ ger högre verkningsgrad än konventionella ventilationslösningar.

Driftkostnad för ClimateMachine™ jämfört med batteri- och roterande värmeväxlare.

Följande data har använts för beräkning av driftkostnader och jämförelse med konventionella värmeväxlare i tabellen nedan:

Årsmedel 6,5°
Dimensionerande utetemperatur (dut) -18°
Normalårsumma 3 620 (SMHI)
Flöde 10 m3/s
Drifttider 8 760 h
Investering 1 900 000 kr
Elpriser 1,0 kr/kWh
Fjärrvärme 0,7 kr/kWh
Kalkylränta 4 %
Brukstid 20 år
Energiprisökning 2 %
Tilluft 19°
Frånluft 22°
Effekter från fjärrvärme till eftervärmning ClimateMachines™ 44 kW
Roterande värmeväxlare 110 kW
Batterivärmeväxlare 200 kW

I beräkningarna ingår även den evaporativa kylan i ClimateMachine™. Kostnaden för den producerade kylan är endast 0,04 kr/kWh (vattenkostnad 15 kr/m3) att jämföra med fjärrkyla där kostnaden är 0,6 kr/kWh.

Behovet av komfortkyla är beräknat till 1 000 h/år. En ClimateMachine™ på 10 m3/s genererar en kyleffekt på cirka 150 kW. I detta fall innebär det en sänkning av den fasta kostnaden på abonnemanget för fjärrkyla med cirka 150 000 kr/år.

ClimateMachines_driftkostnad