Objektanpassade luftbehandlingsagregat optimerat för din fastighet och med högsta möjliga täthetsklass

ClimateMachines™ anpassas efter fastighetens behov och finns som Custom, platsbyggt aggregat, eller som Modul- och Enhetsaggregat. Högsta möjliga täthetsklass är resultatet av ett skräddarsytt system optimerat för just din fastighet och dess förutsättningar.

Flexibel konstruktion med isolerande kärnmaterial

ClimateMachines™ är konstruerade av vägg-, tak- och golvelement, inklusive profiler i Isolamin – en sandwichkonstruktion av hög kvalitet, med tunnplåt som limmas på båda sidor om ett isolerande kärnmaterial. Elementen monteras ihop med en unik C-skarv som ger en mängd fördelar, bland annat slät väggyta, stabilitet, flexibilitet och utbytbarhet. Väggar kan kompletteras med ljuddämpning vid behov.

Fläktar med extremt låga ljudnivåer

ClimateMachines™ har direktdrivna kammarfläktar med EC-motorer för minsta möjliga elförbrukning. Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring i ett fläktsystemet utrustat med mätuttag på inloppskonan, inloppspackning och vibrationsdämpare. EC-motor har integrerad elektronik klar för varvtalsstyrning med 0–10 V signal. Fläktens integrering i aggregatet ger extremt låga ljudnivåer.

Värmeväxlare med verkningsgrad på 90 procent

Kanalplast av återvunnen polykarbonat med distanser av polyeten dimensioneras för en temperaturverkningsgrad på 90 procent som standard. Under värmeväxlaren placeras ett avlopp som samlar upp kondens och överskottsvatten från den evaporativa kylan.

ClimateMachines

Filter med hög avskiljningsgrad och lång livslängd

Ett kompakt filter med veckade paneler i V-form, Camfil Opakfil Energy, säkerställer hög avskiljningsgrad. Dimensionerat flöde är 300 l/s/filter, men filtren är framtagna för 1000 l/s/filter. Detta ger lång livslängd och bästa ekonomi. Filtrens stora ytor ger dessutom lågt tryckfall.

Bypasspjäll med steglös reglering

Steglös reglering av tilluft och frånluft upp till 100 procent ger låga driftkostnader.

Batterier med lågt tryckfall

För temperaturkorrigering används vätskekopplade kombibatterier av typen flexcoil som säkerställer lågt tryckfall. Batterierna är optimerade för anslutning till våra integrerade energisystem EnergyMachines™.

Indirekt evaporativ kylning kapar effekttoppar

Med indirekt* evaporativ kylning levererar ClimateMachines™ tilluftstemperaturer på mellan +20° och +22° efter värmeväxling vid utelufttemperaturer mellan +20° och +33°. Detta gör att kompletterande utrustning kan dimentioneras ner, vilket leder till lägre investering och fasta kostnader. Dysor med 70 ųm droppstorlek och ett flöde på 4 l/timme samt fuktstyrning med magnetventiler i tre steg ger minimal vattenförbrukning.

* Befuktar frånluften

Styrning och reglering.

Som standard sker levererans med ett färdigt styrkoncept, ControlMachines™, vilket inkuderar ett webbaserat övervakningssystem. Kommunikation till byggnadens övriga system sker via standardprotokollet Modbus TCP.

pekplatta