EnergyMachines™, hjärtat i ett integrerat energisystem för kyla, värme och tappvarmvatten i fastigheter.

EnergyMachines™ är hjärtat i ett integrerat energisystem som förser fastigheter med värme, kyla och tappvarmvatten. Allt i en och samma enhet samtidigt. Och i ett ständigt pågående kretslopp med energi hämtad ur mark och vatten. Uppnå maximal energiprestanda med ett energisystem som kan förädla tillförd energi till att avge COP 10 eller bättre vid samtidig produktion av värme och kyla.

Kylmaskiner och värmepumpar kan transportera mer termisk energi än den ­mekaniska energi som går åt för att driva processen. Det är den grundläggande principen i EnergyMachines™ integrerade energisystem. Genom återvinning av högvärdig termisk energi är EnergyMachines™ upp till 35 procent effektivare än en standardvärmepump på årsbasis.

Minskad klimatpåverkan och sänkt energikostnad med integrerat energisystem.

EnergyMachines™ är kylmaskin och värmepump i ett och samma system. Eller fristående värmepump alternativt kylmaskin beroende på ditt behov. Med patenterade processer och kontrollförbättringar tillgodoser vi optimal drift, komfort och hållbarhet i din fastighet. Resultatet är bättre klimatkomfort med sänkt energikostnad och minskad klimatpåverkan.

em_small-in-text-area_02
 

Verkningsgrad upp till COP 10.

EnergyMachines™ kan ge en verkningsgrad uppemot COP 10 vid produktion av kyla, värme och tappvarmvatten. Eller över COP 5 på årsbasis för värme och tappvarmvatten. Maskinlösningar finns med ett effektområde från 150 kW och uppåt.
COP-5_10
* COP = Coefficient of Performance. Visar på förhållandet mellan hur mycket energisystemet ger och hur mycket det förbrukar för sin drift. Ju högre faktor desto bättre.

Komponenter av högsta kvalitet placerar EnergyMachines™ i en klass för sig på marknaden.

Komponenterna som bildar en enhet i EnergyMachines™ spelar i en egen division på marknaden och säkerställer ett integrerat energisystem av högsta kvalitet. Ett hållbart och kostnadseffektivt system med lång livslängd är resultatet.