Optimal teknik för värmeväxling ger prestandaökning till COP 10 med EnergyMachines™

EnergyMachines™ är resultatet av ett mångårigt utvecklingsarbete. Det integrerade energisystemet bygger på samma teknik som en värmeväxlare. Det utvinner energi ur höga temperaturer i vätskan efter kondensor för förvärmning av tappvarmvatten på ett effektivt sätt. Resultatet är hög prestanda och stort energiutbyte.

En värmepump och en kylmaskin är i princip samma typ av maskin. Med skillnaden att en värmepump hämtar lågvärdig energi från till exempel ett marklager eller uteluft och tillför energi för att producera värme. Medans en kylmaskin hämtar energi där det är för varmt, till exempel i ett konferensrum, och tillför mekanisk energi för att lyfta temperaturnivån så att den går att lämna över till exempelvis uteluften.

COP mäter prestandan hos kylmaskiner och värmepumpar.

För att jämföra kylmaskiners och värmepumpars prestanda använder man oftast begreppet COP, som betyder Coefficient of Performance. Det beskriver skillnaden mellan transporterad termisk energi och tillförd mekanisk energi. En värmepump som lyfter den termiska energin från 0° C till + 60° C har COP-faktor 2,5. Det innebär att den transporterade termiska energin är 2,5 gånger större än den tillförda mekaniska energin. Om värmepumpen lyfter från 0° C till + 30° C ger det COP 5.

Värmeväxlare som fungerar i båda riktningarna ger högt COP-värde.

I framför allt kommersiella fastigheter finns det ofta behov av både kyla och värme. Kylbehovet kan tillfredsställas genom att producera 10-gradigt vatten. Värmebehovet kan tillfredsställas genom att producera 40-gradigt vatten. När man använder maskinens båda sidor, den kalla och den varma, samtidigt, fördubblas volymen termisk energi i förhållande till den tillförda mekaniska energin. Det ger COP 10.

EnergyMachines™ tar till vara överskottsenergi för att öka prestandan.

EnergyMachines™ integrerade energisystem ger ett prestandatillskott genom att använda underkylning, det vill säga överskottsenergi i vätskekretsen efter värmepumpens kondensor. Det ger väsentligt bättre prestanda både för produktion av tappvarmvatten och när det behövs relativt höga framledningstemperaturer, + 45° C till + 60° C, för uppvärmning. I jämförelse med en standardvärmepump ligger prestandaökningen på 30–50 procent.

Underkylningstekniken kan enkelt beskrivas genom liknelsen med hissen. Om hissen används upp till sjätte våningen så har en viss energimängd gått åt. Underkylningstekniken fungerar ungefär som en generator, som tar vara på en del av den energi som förbrukades på vägen upp, när hissen gör sin resa ner igen.