Ställ om till hållbara energilösningar med Energy Design.

Varje kilowattimme som kan sparas eller produceras billigare är en viktig del för att öka värdeutvecklingen i en fastighet. Delar du den värderingen med oss är du välkommen att påbörja omställningen till en helt ny energidesign.

Energy Design är vår process för projektering av det optimala energisystemet för din fastighet. Dina grundläggande behov av värme, kyla och tappvarmvatten i fastigheten styr lösningen som vi kommer fram till med hjälp av förstudier samt energiutredningar.

Vi designar, planerar och bygger lokala energicentraler anpassade för egenproducerad energi med energilager i mark, vatten och solenergi som naturliga källor. Hållbara systemlösningar för värme, kyla och tappvarmvatten som minskar energikostnaderna för värme och kyla med upp till 90 procent jämfört med traditionella lösningar, som fjärrvärme, kylmaskiner eller fjärrkyla.

Vårt energisystem möjliggör en unik energidynamik med individuell styrning av värme och kyla. Vid produktion av kyla i en del av fastigheten går restprodukten värme att använda i en annan del. Med samma strategi som Robin Hood tar vi från de rika och ger till de fattiga.