Energy Design, vår metod för omställning till hållbara energilösningar.

Energy Machines uppdragsgivare anlitar företaget för att driva förändringar inom fastigheter. Vår metod att genomföra omställningsarbetet har utvecklats under många år av projektarbeten med olika verktyg. Metodiken bygger på samverkan mellan ägare och medarbetare inom fastighet, förvaltning och drift, och med utvalda konsulter, leverantörer och servicepersonal.

Översyn av organisationen för projektet.

Steg ett är att besluta om hur styrgruppen för projektet ska vara sammansatt och vilken varje deltagare ska ha utifrån kompetens och intresse. Sedan sker en fördelning av ansvaret för respektive område och fastställer vilka befogenheter var och en i styrgruppen har.

Handlingsplan för förändringsarbetet.

Tillsammans tar vi fram vi en handlingsplan och de projektverktyg som behövs. Vi gör en grundläggande analys av fastighetsbeståndets energiprestanda och granskar de interna processerna. Med detta som grund tar vi fram en rad utvecklingsåtgärder. Från och med nu kan vi börja se positiva resultat av arbetet.

Viktiga faktorer för en lyckad process

  1. Att vi delar värderingen att energi är en resurs där varje kWh som kan sparas, eller produceras billigare, är viktig för att förädla en fastighet.
  2. Att den som fattar besluten i företaget är beredd att driva energiområdet med resultatkrav.
  3. Att Energy Machines processmetoder samverkar i en styrgrupp.

När processen för Energy Design är genomförd är nästa steg att gå vidare med vårt energiledningsprogram Energy Management.

Kontakta oss för mer information om processer för omställning till hållbara energilösningar.